GÓI DỊCH VỤ


GÓI NGAY Đăng ký: soạn tin DK HAT gửi 9204.
Giá cước: 2.000đ/ ngày

GÓI TUAN Đăng ký: soạn tin DK HAT7 gửi 9204.
Giá cước: 10.000đ/ 7 ngày

GÓI VIPNGAY Đăng ký: soạn tin DK VIP gửi 9204.
Giá cước: 3.000đ/ ngày

GÓI VIPTUAN Đăng ký: soạn tin DK VIP7 gửi 9204.
Giá cước: 20.000đ/ 7 ngày

Gói Tin Việt Đăng ký: soạn tin DK TV gửi 9204.
Giá cước: 0đ/ngày